Social Tolk.se © 2010 • Maria Sandberg • 070-564 53 23

Social Tolk

Hem

Aktuellt

Artiklar

Begrepp

Uppdrag

Omdöme

Kontakt

 

 

 

 Social Tolk


Tolkar och skapar förutsättningar för all typ av kommunikation

 

En social tolk, vad är det? >> (PDF-fil)

 

Historik

 

Sociala tolkar har alltid funnits men själva begreppet är nytt och professionen är ny. Myntade begreppet 2004. Första uppdraget som social tolk var sommaren 2009.

 

/Maria Sandberg - Social Tolk

 

 

 

TV-inslag 2013-03-20 "Dålig vetenskaplig grund för behandling" >>


 

 

Världsautismdagen 2 april 2010 Utmärkelsen Årets Pusselbit

 

Tilldelades Maria Sandberg:

 

”För ett enträget, entusiastiskt arbete inom sitt distrikt där hon verkar som informatör, banbrytare och inspiratör. Genom sitt stora engagemang har hon drivit fram förbättringar som till exempel såväl specialinriktade klasser som boenden för personer med Aspergers syndrom.”

 

Förbundssekreterare Anna Calissendorff, Autism- och Aspergerförbundet

 

"Läser Ögonblick nr 1/2010 i kväll och skriver nu spontant till er. Ser med glädje att Maria Sandberg i Autism- och Aspergerföreningen i Västerbotten är nominerad. Sedan snart 18 år är jag anställd i HSO Västerbotten. Har följt Marias outtröttliga arbete att på många olika sätt stöttat medlemmar och andra medborgare, internt i handikapprörelsen och i offentlig verksamhet, för att underlätta livet och förbättra villkoren för personer med Aspergers syndrom. En god och respekterad förebild för organisationen, en medlem och förtroendevald som aktivt finns med i olika sammanhang på alla samhällsnivåer. Väl värd att uppskattas! Maria är informatören, banbrytaren och möjliggöraren som synliggör och vägleder i ord och handling för att okunniga i omgivningen bättre skall försöka förstå hur livet kan underlättas för både den som har egna erfarenheter av funktionsnedsättningen, närstående och familjer, professionella och andra i samhället. Hon har i många år lyft frågor, verksamheter och möten på en nivå där utmaningar och problem lett till respekt och utveckling för den enskilde samt framgång i projekt och verksamheter"

 

Mvh Gun Ingvarsson Informationssekreterare HSO Västerbotten

 

 

 

 

Aktuellt >>

 

• Tisdagen den 30/10 föreläsningen & seminariet under temadagarna ”Hur får vi alla att nå målen i skolan” för gymnasie- och vuxenutbildningen:

(Aktuellt i menyn ovan - mer info)

 

• Norrlägret på Dalkarlsås folkhögskola utanför Umeå

(Aktuellt i menyn ovan)

 

• Socialtolksuppdrag 2012
i Umeå kommun under april- december

 

 

Tidigare år - se Aktuellt menyn ovan

 

 

Varje människa är unik.

Alla människor har sitt sätt att kommunicera. Därför kan det ibland bli kulturkrockar och misstolkningar.

 

Varje spinnring är unik. Varje spinnring består av två ringar, vars yttre ring spinner runt den inre, i en evighetsdialog.

 

En social tolk ser till att kommunikationen spinner vidare i en evighetsdialog.

 

Spinnring lika med socialtolksuppdrag!